Loading...

Kosze do recyklingu

W starożytności śmieci stanowiły odpady naturalne, szybko rozkładające się i nie stanowiące zagrożenia dla środowiska. Mieszkańcy przeludnionych miast bardzo szybko zauważyli jednak, iż wyrzucane na ulicę odpady, gromadząc się w ogromnych ilościach, stanowią poważny problemem. Z tego też względu, już 320 r. p. n. e., w Atenach, wydano rozporządzenie, aby wszystkie śmieci zakopywać lub też wywozić na specjalne wysypiska poza miasto. Niechlujstwo kolejnych epok, oraz brak społecznej samoświadomości, doprowadziły niestety do wielu chorób i zaraz, spowodowanych wyrzucaniem śmieci na ulice. W XX i XXI wieku odpady rozpoczęto gromadzić  na wysypiskach śmieci, z dala od siedlisk ludzkich. Jednakże zbytnie nagromadzenie odpadów, często szkodliwych dla środowiska, rozkładających się przez kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat, lat spowodował, iż poważnie zaczęto zajmować się recyklingiem.

Firma Zano, idąc z duchem czasów, proponuje Państwu najnowsze modele koszy do recyklingu, które oprócz właściwości praktycznych posiadają również bardzo ciekawą estetykę. Dzięki komunikacji kolorystycznej ułatwiają prostą i szybką segregację śmieci. Już dziś zadbajmy o dobro naszej planety, wraz z koszami firmy Zano.